reklamy
  • Salı 15 ° / 7 ° Güneşli
  • Çarşamba 16 ° / 11 ° Parçalı bulutlu
  • Perşembe 16 ° / 12 ° Fırtına


?TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR?

Ordu İdare Mahkemesi, firmanın başvurusu üzerine verdiği karar ile kamuoyunda tartışılan Belde Evler?in yıkım kararını durdurdu.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin verdiği son karar ile Belde Evler Projesi’nin imar değişikliğini iptal etmesinden dolayı inşaat belediye tarafından mühürlenmişti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mahkemeye karşı iptal kararının yasalara uygun olarak Belediye Meclisi tarafından alındığını ileri sürerken  İntaya, Özmen ve Köksal İnşaat firmalarının avukatları Ordu İdare Mahkemesi’ne alınan kararın iptalini ve yürütmenin durdurulması için başvurdu. Yapılan başvuruda imar değişikliğinin kanuna aykırı şekilde alındığı, inşaat ruhsatının iptal edilmediği ve firmanın itibarının zedelendiği gerekçe gösterildi.

Ordu İdare Mahkemesi ilgili firmanın başvurusunu kabul ederek davacı bakımından telafisi güç zararlar doğabileceği gereçkesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararının son bölümünde şu görüşler yer alıyor;

Olayda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerden dava konusu işlemde yapıların mevcut yapı ruhsatlarına ve eki mimari projelere aykırı biçimde inşa edildiğine dair herhangi bir tespit olmadığı gibi dosya kapsamında 15/05/2018 tarih ve 9,10,11,12 sayılı yapı ruhsatlarının iptal edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin de bulunmadığı, aksine dava konusu yapı tatil zaptının Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/07/2019 tarih ve 2019/162 sayılı kararı gerekçe gösterilerek düzenlendiği görülmüştür.

Bu durumda; davacı adi ortaklığa ait taşınmazda inşa edilen yapılara ilişkin yapı ruhsatları iptal edilmeksizin veyahut yapıların ruhsat ve eklerine aykırı şekilde yapıldığı ortaya konulmaksızın Ordu Büyüksehir Belediye Meclisi'nin 18/07/2019 tarih ve 2019/162 sayılı kararı gerekçe gösterilerek 3194 sayılı Kanun'un 32.maddesi uyarınca yapı tatil zaptı düzenlenmesine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan dava konusu işlemin yapı tatiline ilişkin olduğu, devamında davalı idarece taşınmazda mevcut yapıların yıkılmasına karar verilebileceği dikkate alındığında davacı bakımından telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 10/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

   Haber Merkezi