Bugün, 7 Mart 2021 Pazar
  • Pazar 7 ° / 3 ° Sağanak
  • Pazartesi 7 ° / 1 ° Parçalı bulutlu
  • Salı 8 ° / 3 ° Parçalı bulutlu


“ADİL BİR VERGİ SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR”

“ADİL BİR VERGİ SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR”

Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, 32.nci Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ordu SMMM Odası Başkanı Bahadır Baş, yayınladığı mesajda şu bilgileri paylaştı:

“Vatandaşa yönelik kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin kalkınması, toplumsal refah seviyesinin yükselmesinde büyük bir öneme sahip olan vergi, aynı zamanda Anayasamıza göre bir vatandaşlık görevidir.

Vergi Haftası’nın amacı, vatandaşlarımızın vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarının arttırılması, toplumda ve özellikle yarının mükellefleri ya da ülkenin yöneticileri olacak çocuklarımızda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, vatandaşlarımızın vergi konusundaki görüş ve önerilerinin alınması, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve idare ile mükellef ilişkilerinin uyumlu bir hale getirilmesi çalışmasıdır.

Vergi bilinci yüksek olan toplumlarda ekonomik ve kültürel gelişimler de yüksektir. Vergi veren vatandaş verdiği verginin hesabını sorma hakkını da elde etmiş olur. Vergi bilinci yüksek toplumlarda hesap verebilirlik, şefaflık ilkeleri kamusal hizmetin en önemli yönünü oluşturur.

 

“KAYIT DIŞILIK AZALTILMALI”

Ülkemizde gelir dağılımı bozukluğunu ve mali güce göre vergi ödeme ilkesini gerçekleştirebilmenin yolu dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki çarpıklığı (dolaylı ve dolaysız vergi arasındaki uçurumu azaltmak) düzeltmek olarak karşımıza çıkıyor. Onu düzeltmenin yolu da kayıt dışılığı azaltmaktan geçiyor.

Beyana dayalı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı çok düşük. Esas itibarıyla gelir vergisini ücretlilerden, bordrolu çalışanlardan alıyoruz. Gelir vergisi tevkifatının yüzde 65’i ücret gelirlerinden yapılan kesintilerden oluşuyor.

Beyanname ile ödenen gelir, vergisi maaşlarından kesilerek beyan edilen gelir vergisinden daha düşük. Yani çalışanların; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden daha çok vergi ödemesi anlaşılır ve kabul edilebilir bir durum değil. Vergi sistemimiz için sözün bittiği yer burasıdır. Dolaylı vergilerin yüksekliği adaletsizliği artırıyor. Dolaylı vergileri artırmak vergi adeletinde onarılamaz yaralar açıyor.

Ülkemizde verginin amir hükmü Anayasa’nın 73. maddesinde yer alıyor. Ancak Anayasanın vergilerle ilgili bu ilkesi uygulanmıyor. Çünkü biz az kazanandan da, çok kazanandan da aynı vergiyi alıyoruz. ÖTV gibi KDV gibi dolaylı vergiler bu prensibi bozuyor. Anayasamız ne diyor? Az kazanandan az çok, kazanandan çok vergi alacaksın. Maalesef biz bunu yapamıyoruz.

Ülkemizin vergi reformundan önce anayasada belirtilen  ilkelere bağlı adil bir vergi sistemine ihtiyacı var.

Biz bunları Vergi haftamızda konuşuyoruz. İşte bu nedenledir ki Türkiye açısından yapısal reformların en başında bu yapıyı değiştirecek düzenlemelerin yapılması geliyor. Bunu yaparken dolaysız vergilerin oranlarının artırılması yerine vergi sisteminin dışına çıkmış olan kazançların sisteme alınması yani kayıt dışının kayıt içerisine alınması gerekiyor.

 

MALİ MÜŞAVİRLER VE VERGİ İDARESİ İŞBİRLİĞİ ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAR

Biz Mali Müşavirler mali idaremizin en büyük destekçisiyiz. Muhasebeci, Mali Müşavirler şimdiye kadar olduğu gibi yarınlarda da mali idaremizle işbirliği içinde çalışmaya ve vergi sistemimizin işlemesine destek olmaya devam edecektir.

ORDU DEFTERDARLIĞININ BAŞARILI ÇALIŞMALARI

Her yıl yaptığı başarılı çalışmalar ve vergiyi anlatmak için farkındalik yaratan,vatandaşta vergi bilnci yaratan ve mükellefin her türlü sorununu çözmek için özveriyle emek ve çaba harcayan  Ordu Defterdarı sayın Kemalettin Işık ve çalışma arkadaşlarına bu hafta vesilesi ile bir kere daha teşekkür ediyorum.

32’ncu Vergi haftasının; Maliye Teşkilatına, Meslek Mensuplarımıza, Mükelleflerimize ve Tüm Vatandaşlarımıza, faydalı olmasını temenni ediyoruz.” Haber Merkezi