Bugün, 9 Mart 2021 Salı
  • Salı 8 ° / 3 ° Parçalı bulutlu
  • Çarşamba 9 ° / 4 ° Bulutlu
  • Perşembe 9 ° / 4 ° Fırtına


“CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMALI”

“CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMALI”

 

4688 sayılı kanunda ciddi değişikliklerin yapılmasını isteyen Türkiye Kamu-Sen Ordu il Temsilcisi Fatih Galender Zengin, kanunun içerisinde sözleşmelilerin de olmasını istediklerini söyleyerek yine gündeme taşıyacaklarını vurguladı.

Sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesini isteyen İl Temsilcisi Fatih Galender Zengin, “4688 sayılı kanunda değişiklikler istiyoruz. Sosyal diyalog mekanizmaları güçlendirilsin. Mesela KPDK karar alıcı ve anlamlı hala gelmedi. Dostlar alışverişte görsün diye toplantı olmaz. Parlamentoda kanunlar mevzuat değişiklikleri yapılıyor, bu anlamda sivil toplum kuruluşları bu çalışmalara dahil edilmelidir. STK dinamiği göz ardı edilemez. Ortak akıl İçin düzenlemelerde bizlerde katkı sağlamalıyız. Her Bakanlık sosyal diyalog kurulu kursun. Demokrasi böylece anlamlı hale gelir.” dedi.

2021 yılında Kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm bulunmasının gerektiğinin altını çizen İl Temsilcisi Zengin, Kamu görevlilerinin çözüm beklediği sorunları şu şekilde sıraladı:

Kurum İdari Kurulu toplantıları işlerlik kazandırılmalı. Toplu sözleşme grev hakkı ile bütünleşmeli, siyaset hakkı kamu çalışanlarına verilmeli.

2010 yılındaki referandumda Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasal bir kurum haline gelmiştir ama 2009 yılından beri toplanmamıştır. Derhal Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yapısı belirlenerek toplantılara başlanmalıdır.

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkı yalnızca mali ve sosyal haklardan ibarettir. Bu durum değişmeli, toplu sözleşmenin konusu, kamu görevlilerinin bütün sorunlarını kapsayacak şekilde genişletilmelidir.  

Genel toplu sözleşme ile hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşmeler birbirinden ayrılmalı, farklı zamanlarda gerçekleştirilmelidir.

Yerel idarelerde görev yapan memurların belediyelerle yaptıkları sosyal denge sözleşmelerinin bağlayıcılığı sağlanmalıdır. 

Toplu sözleşmede imza yetkisi ve hakem kuruluna itiraz hakkı yeniden düzenlenmeli, bu konulardaki karar yetkisi tek kişinin insiyatifinden alınarak kapsayıcı ve çoğulcu bir yapıya geçilmelidir. 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısı değiştirilmeli, Kurul başkanının tercihle atanması yerine daha önceki düzenlemede olduğu gibi Kanunla belirlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca akademisyenlerin belirlenmesi hususunda da değişikliğe gidilmeli, akademisyenler Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenmelidir.

Üyelik İşlemleri e-devlet üzerinden yapılabilmelidir. Haber: Soner ÖZDEMİR