reklamy
  • Pazartesi 29 ° / 22 ° Fırtına
  • Salı 27 ° / 21 ° Güneşli
  • Çarşamba 27 ° / 21 ° Güneşli


​PROJE BAŞVURULARI SONUÇLANDIRILDI

 

Uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Hibe Programından yararlanmak üzere müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerce yapılan proje başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Hibe Programında; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz; program kapsamında hibe desteklerinden yararlanmak amacıyla Fındık işleme ve paketleme, Kanatlı işleme ve paketleme ile Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına dair çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik konularda yatırım yapmak amacıyla müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerce yapılan 8 adet proje başvurusunun Bakanlığımızca uygun görülerek desteklenmesine karar verildiğini; böylece kırsal kalkınma yatırımlarından bugüne kadar ilimize kazandırılan proje sayısının 93'e ulaştığını, toplam yatırım tutarının ise 56.802.520,00 TL. olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca desteklenmesine karar verilen 8 projenin yatırım tutarının 5.418.707,00 TL. olduğunu belirten İl Müdürü Kemal Yılmaz, yatırım faaliyetlerinin gerçekleşmesi sonucu proje sahiplerinin  2.514.753,00 TL. hibe desteğinden yararlanacağını bildirdi.

Hibe programı ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü Kemal Yılmaz, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, su ürünleri üretiminin geliştirilmesi ve çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konularında gerçekleşecek yatırımların faaliyete geçmesi ile 63 kişiye istihdam imkanı sağlanacağını, hibe destekleri sayesinde ilimize yeni tesislerin kazandırılması yanında mevcut işletmelerin modernize edilerek kapasitelerinin artırılacağını bildirdi.

Hibe destek programından yararlanılması amacıyla hibe sözleşmelerinin imzalanmasından sonra yatırımını tamamlayan proje sahiplerinin hibeden yararlandırılacağı bildirildi. Haber: Furkan TOMAKİN