Bugün, 28 Eylül 2021 Salı
  • Salı 19.1 ° / 11.9 ° kırık bulutlar
  • Çarşamba 16.8 ° / 11.2 ° bulutlu bulutlar
  • Perşembe 16.2 ° / 10.8 ° kırık bulutlar


TURNASUYUN?DA YAŞAYAN YURTTAŞLAR GEÇİMLERİNİ NASIL SAĞLAYACAKLAR?

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, TC. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından cevaplandırmak üzere Ordu Gülyalı ilçesi Turnasuyu mahallesindeki tras ocağı hakkında TBMM Başkanlığı?na soru önergesi verdi.

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, TC. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından cevaplandırmak üzere Ordu Gülyalı ilçesi Turnasuyu mahallesindeki tras ocağı hakkında TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

550 yıllık bir geçmişi olan Turnasuyu’ndaki vatandaşlarıın geçim kaynakları tarım olan, burada yaşayan insanların en az 200 gün bahçede çalışarak geçimlerini sağladıklarını belirten Dr. Adıgüzel, Bakana “Tarım alanları yok edildikten zarar gördükten sonra burada yaşayan yurttaşlarımız geçimlerini nasıl sağlayacaktır? Bununla ilgili bakanlığınız bir çalışma yaptı mı?” sorularını yöneltti.

Enerji Bakanı Yıldız’a “Ordu ilimizin Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu mahallemiz 550 yıllık bir geçmişe sahiptir. Turnasuyu vadisi doğaseverlerin, doğa yürüyüşçülerinin, doğa ile ilgilenen bilim adamlarının da beyan ettiği üzere en gözde en seçkin ve korunma altına alınması gereken vadilerden birisidir.  Birçok Coğrafya dergisi tarafından Türkiye’ nin en iyi tracking rotası ve doğal yapısını korumuş alanı olarak lanse edilmiştir. Orman ve fındık alanlarında maden ocaklarının faaliyetleri nedeni ile doğaya yapılan katliam kamuoyuna defalarca yansımıştır. HES’ler nedeniyle hukuk mücadelesi sürdüren Turnasuyu halkı şimdi de mahallelerinde açılmak istenilen tras ocağı ile mücadele etmektedirler. Açılmak istenilen maden ocağı yerleşim merkezlerine 500 mt. İle 1 km mesafede çok yakın bir bölgededir. Ayrıca projenin yapılmak istendiği yer çevre yolu çıkış tünelinin tam üzerindedir. Yöre halkının tamamı geçim kaynağı tarım, meyve ve fındık bahçelerini kullanmakta ancak bölgenin coğrafi yapısı sınırlı tarım alanları yaratmaktadır. Az miktardaki tarıma elverişli saha bulunan bölgede nüfus yoğunluğunu da dikkate alınca küçük ölçekteki bu tür işletmelerin bile bölge tarımına ve insanına etkisini daha iyi anlaşılmaktadır. Ayrıca işletmesine izin verilen taş ocaklarının bölge halkına, doğaya, çevreye büyük zararlar vermektedir. Taş ocaklarının işletildiği alanlar işletmeciler ve bilimsel gözle bakamayan kimi kamu görevlileri tarafından hiçbir işe yaramayan doğaya da bir katkısı olmayan kaya blokları olarak görülmektedir. Hâlbuki bu tür alanlar yer altı sularının depolanma bölgeleridir. Ayrıca üzerindeki bitki örtüsünü, coğrafi yapıyı ayakta tutma görevi görür. Buralara yapılacak ölçüsüz müdahaleler hem su kaynaklarının tüketilmesine hem de bu alanlardaki işletme nedeni ile oluşacak kirliliğin hızlı bir şekilde daha uzak alanlara göçüne sebep olacağına, Taş ve tras ocaklarının açılmasına izin verilerek bu depolama alanlarının yok olmasına, derelerdeki ve nehirlerdeki kirliliğin artmasına neden olacağını” anlatan Dr. Adıgüzel Bakan Yıldız’a şu soruları yöneltti;

“Değerli bir bitki örtüsüne sahip ve yerleşim yerine yakın olan bu bölgede neden tras ocağı açılıyor? Bu ocakların ruhsatlarını verirken hangi kriterlere göre veriyorsunuz?  

Turnasuyu mahallesi çevresindeki maden ocağının doğaya, çevreye, tarım alanlarına ve de bölge halkına verdiği büyük tahribattan dolayı maden ve taş ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması hakkında bakanlığınız bir çalışma başlatacak mıdır?

Geçim kaynakları tarım olan burada yaşayan insanlarımız en az 200 gün bahçede çalışarak geçimlerini sağlamaktalar. Tarım alanları yok edildikten zarar gördükten sonra burada yaşayan yurttaşlarımız geçimlerini nasıl sağlayacaktır? Bununla ilgili bakanlığınız bir çalışma yaptı mı?  

Tras ocağının bulunduğu bölge Turnasuyu’ nun en güzel doğa güzelliklerinin olduğu yerlerinden biridir. Ormanlara, meyve bahçelerine ve fındık bahçelerine yazık değil mi? Burada yaşayan insanlarımız insan değil mi?

Ordu ilimizdeki taş ocaklarının iyileştirme çalışmaları nasıl yapılmaktadır? Şuana kadar yapılan iyileştirme çalışması var mıdır? Varsa hangi bölgede ve kesilen ağaçlar göz önüne alındığın da iyileştirme yapılan bölgede nasıl bir iyileştirme çalışması yapıldı?  

Bölgedeki köylülerin maden faaliyetlerinin yaratmış olduğu olumsuzluklardan dolayı meydana gelen şikâyetleri bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Tarafınıza ulaşan şikâyetleri dikkate alacak mısınız, yoksa bölge halkını kaderlerine mi terk edeceksiniz?

Vadi kaynak sularının depolandığı alanlardan birisi olması özelliği ile dikkat çekerken, taş ocaklarının açılmasına izin verilerek bu depolama alanlarının yok olmasına, derelerdeki ve nehirlerdeki kirliliğin artmasına seyirci kalacak mısınız?

Tüm Karadeniz Bölgesi’ nin ve özelde Ordu ilinin maden ocakları, HES projeleri ve Yeşil Yol Projesi adı altında ilişkili imar planları vasıtası ile koruma altına alınmış doğal yaşam alanlarının katledilmesine ve doğal dengenin bozulmasına neden olacak projelerin uygulama sahası haline gelmesine daha ne kadar seyirci kalınacaktır?”

HÜRSES