reklamy
  • Perşembe 26 ° / 17 ° Güneşli
  • Cuma 25 ° / 18 ° Güneşli
  • Cumartesi 26 ° / 21 ° Fırtına


YEVMİYE ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

 

2020 yılı fındık hasadında çalışacak işçilere ödenecek asgari ücretler belirlenirken Koronovirüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri talimatında belirtilen hususlara titizlikle uymaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.

GÜNLÜK NET ÜCRET 100 TL

2020 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine, çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 26.12.2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararıyla 2020 yılı için belirlenen asgari ücret miktarı ve bu ücretteki % 15.03' luk artış oranı dikkate alınarak; günlük net ücretin 100 TL (yemek işçiye ait), olarak belirlenmesine karar verilirken toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretlerinin ise 10-15 arası işçi için aşçılara 100 TL, çuvalcılara 105 TL, 15 ve üzeri işçi için aşçılara 105 TL, çuvalcılara 110 TL olarak belirlenmesine, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücretinin de 115 TL olarak belirlenmesine, Katır ücretinin (katırı ile birlikte) 220 TL olarak belirlenmesine, Kilo hesabı ile fındık toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 70 Kuruş olarak karar verildi. Patoz saat ücreti ise 200 TL olarak belirlendi.

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA CEZA

Ayrıca Fındık toplama işlerinde 16 yaş ve altı çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmamasına, Valiliğin 26.07.2016 tarihinde 2016/3 sayılı genelgesine göre 16 yaşından küçük çocukları çalıştıran bahçe sahibi, çocukların velilerine ve varsa tarım aracısına ayrı ayrı olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince çalıştırdığı tespit edilen her çocuk için 395,00 TL idari para cezası uygulanmasına da karar verildi. Haber: Dilek TİRYAKİ