reklamy

Abdullah ALTAŞ


  GÜÇLÜ İNSAN...

  GÜÇLÜ İNSAN...


 

          Daha düne kadar "Güçlü insan" denilince, pazusu gelişmiş, vurduğunu deviren, fizik olarak gelişmiş insan aklımıza gelirdi. Böyle kişiler etrafa korku salar, birçok insana zarar verir, kendisinden çekinilirdi. Ayrıca para ve varlıklı olma açısından

diğer insanlara göre avantajlı olan kimseler için de

böyle düşünülürdü. Ancak günümüzde  bu algı, bu felsefe değişti. Artık günümüzde bilgi, eğitim ve psikolojik açıdan, mentalite açısından güçlü olma durumu söz konusudur. Öyle ki artık kişinin aldığı eğitim, psikolojik durumu, kişisel gelişimi, kişinin mentalitesini kişiliğini şekillendirmektedir.                             

 

            Kişinin tüm fiziki faaliyetlerinin, davranışlarının kaynağını aldığı bu kazanımlar güçlü insan kişiliği olarak yansımaktadır. Güçlü insan psikolojik olarak sağlam, kendisini kişisel açıdan yetiştirmiş insandır. Güçlü insan kendi kendine yetebilen insandır. Güçlü insan olaylar karşısında kendisini kaybetmeyen insandır.

          Peygamberimiz, "Güçlü insan başkasını güreşte yenen insan değil, öfkesine hakim olan, öfkesini yenen insandır." buyurmaktadır.

          Güçlü insan zor insanlarla başedebilme beceri ve bilgeliğine sahiptir.  Güçlü insan hayatta zorluklar karşısında pes etmeyen, onlardan ders çıkaran insandır. Güçlü insan, zorluklarla karşılaştığında alternatifleri devreye sokan insandır. Güçlü  insan aklı ile faziletlerini bir arada götüren insandır. Güçlü insan  ekmeğini taştan çıkaran insandır. Güçlü insan kendisine takılma, alaya alma yapıldığında, gülerek bu sataşmayı en güzel bir biçimde savuşturan insandır. Güçlü insan insanlar arası ilişkilerde iletişimi zedelemeyen insandır. Güçlü insan alınganlık göstermeyen kendine güvenen

İnsandır. Güçlü insan kendisine yapılan eleştiriyi

olgunlukla karşılayan, bundan istifade yoluna giden insandır. Güçlü insan herkesle barışık insandır. Güçlü insan affedicidir, zayıf insanlar gibi

intikam almayı düşünmeyen insandır.

          Güçlü insan planlarında  esnektir, değişimi, ilerlemeyi sever. Güçlü insan tartışmaya girmez. Güçlü insan gerektiğinde özür dileyen,  bunu kapris yapmayan insandır.  Güçlü insan sempatik güler yüzlü insandır. Güçlü insan şartlara göre karakter göstermeyen insandır. Güçlü insan başkalarını motive eden, moral veren insandır. Güçlü insan toplumda çevresine aklıyla, faziletiyle tesir etmiş aranan insandır. Güçlü insan yere düştükten sonra moralini bozmayıp, ayağa kalkmasını bilen insandır.

          "Kolay hayatlar için dua etmeyin. Daha güçlü bir insan olmak için dua edin.” John F. Kennedy

          " Şiddet göstermeden güçlü, zayıflık göstermeden yumuşak ol." Hz. Ömer