reklamy

Dr. Öğr. Üy. Deniz DENİZ ÖZTURAN


AKRAN ZORBALIĞI

AKRAN ZORBALIĞI


 

Çocukluk ya da ergenlik döneminizde hiç zorbalıkla karşılaştınız mı? Kendinizi güçsüz, yetersiz hissettiğiniz; bunu kimseyle paylaşamadığınız oldu mu? Olduysa akran zorbalığına maruz kalmış olabilirsiniz.

Güç kullanarak, korkutarak, tehdit veya zorlama ile başkaları üzerinde baskı ve üstünlük kurmaya çalışmak sıklıkla tekrarlanıp alışkanlık haline geldiğinde ‘zorbalık’ olarak adlandırılır. ‘Akran zorbalığı’ ise güçlü durumdaki bir öğrencinin, kendi kazancı veya keyfi için, daha güçsüz olanlara karşı sıkıntı vermek niyeti ile fiziksel, duygusal, sosyal ya da sözel olarak tekrarlayan saldırılarıdır. Genelde okul içinde daha çok rastlanır.

İki tür zorbalıktan bahsedilebilir. Birincisi doğrudan zorbalık davranışı yani; yumruklama, dürtme, itme, vurma, bağırma, küfür ya da hakaret etme, tehdit etme, utanç verici veya zalimce şakalar yapma, sosyal statüyle alay etme, şaka yapma gibi…İkincisi ise dolaylı zorbalık davranışı; reddetme, kabul etmeme, şantaj, nefret dolu bakma, küfür içeren el kol hareketleri yapma, hakaret edici ya da küçük düşürücü notlar yazma, zarar verici söylenti ya da dedikodu yayma, kendi çıkarları için arkadaşlarını kullanma, yokmuş gibi davranma v.s.

Bir davranışın zorbalık olarak tanımlanabilmesi için kasıtlı yapılıyor olması, karşı tarafın bundan rahatsız olması, süreklilik arz etmesi ve taraflar arasında güç dengesizliği olması gerekiyor. Yani güçlünün güçsüze baskısı…

Zorbalık davranışı gösteren çocuklar genellikle akademik başarısı düşük, dürtüsel, öfkeli çocuklardır. Zorbalığa uğrayan yani mağdur çocuklar ise utangaç, çekingen, kendisini savunamayan çocuklardan oluşmaktadır. Mağdur çocuklar güçsüz, yetersiz, öfkeli ve kaygılı hissedebilirler. Ayrıca bu çocuklarda okul fobisi ve çeşitli psikolojik bozukluklar görülebilir.

Peki mağdur çocuk ne yapabilir?

Uğradığı zorbalığı bir erişkine bildirebilir. Çocuğa kendine güvenmesi ve çekingen davranmaması söylenerek, karşı tarafı ciddiye almamaya çalışması önerilebilir. Zorbalık yapan kişilerden uzak durması öğütlenebilir.

Zorbalık durumunda seyirci kalmamak oldukça önemli…Hepimiz zorbalığa maruz kalabiliriz, bunu düşünmeli ve ona göre hareket etmeliyiz…

“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” dememeli…Çünkü bir gün gelir o yılan bizi de sokar…