Bugün, 28 Eylül 2021 Salı

Abdullah ALTAŞ


AVRUPA  NASIL BİR TÜRKİYE   SEVER?..

AVRUPA  NASIL BİR TÜRKİYE   SEVER?..


Avrupa, Türkiye’nin hata yapabilme ihtimalini sever. Avrupa, Türkiye’nin zayıflama ihtimalini sever. Avrupa, Türkiye’nin bölünebilme ihtimalini sever. Avrupa, Türkiye’nin yıkılabilme ihtimalini sever. Avrupa, Türkiye'nin doğal kaynaklarına ulaşabilme ihtimalini sever. Avrupa, Türkiye’nin henüz açılmamış petrol kuyularına ulaşabilmenin ihtimalini sever.

Avrupa, Türkiye’nin bor madenine kavuşabilme ihtimalini sever. Avrupa, Ayasofya’nın bir gün kendisinin olacağı ihtimalini sever. Avrupa, sömürge sever. Avrupa, kendisine itaat eden devşirme sever. Avrupa, diğer Müslüman ülkelerden uzak duran, diğer Müslüman ülkelerle işbirliği yapmayan bir Türkiye sever. Avrupa, Filistin ile ilgilenmeyen bir Türkiye sever.  Avrupa, Türkiye ile Yunanistan savaşsa, yenik bir Türkiye sever. Avrupa, bölücü sever.  Avrupa, Türkiye’ye düşmanlık gösteren ülke veya ülkeler sever.  Avrupa, kendisine entegre olmuş bir Türkiye sever.

Avrupa, Afrika'dan elini eteğini çekmiş, afrika ile ilgilenmeyen bir Türkiye sever.  Avrupa, suriyelileri Anadolu’da barındıran, besleyen, onları Avrupa’ya göndermeyen bir Türkiye sever. Avrupa, İslam ülkelerini ve diğer mazlum milletleri uyandırmayan, onların akıllarına, hürriyet, gelişme kalkınma gibi "kötü fikirleri" yerleştirmeyen bir Türkiye sever.  Avrupa, Osmanlıyı hatırlatmayan, hatırlamayan bir Türkiye sever. Avrupa, İslam inanç ve kültüründen uzak bir Türkiye sever. Avrupa hadım edilmiş bir Türkiye sever.

Avrupa, güçlü olmayan bir Türkiye sever. Avrupa, Türkiye nin, kendi sömürgesi olabilme ihtimalini sever.  Avrupa, Avrupa'ya benzeyen tesirsiz hale gelmiş bir Türkiye sever.