Bugün, 26 Eylül 2023 Salı

Abdullah ALTAŞ


BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRI!

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRI!


 

Şu son bir aydır, değişik zamanlarda bazı kişilerin

"Allah'ın nurunu giderdiği... Bakara suresi 17. ayet" 

Yüzünde nur kalmamış nursuz bazı yaşlıların, dinimizin emri gereği örtünen kadınlara toplum içinde alenen hakaret ettiklerini basından öğreniyoruz.

Henüz üç beş gün önce gene yanında çocuğu olduğu halde başı kapalı olan bir kadına gene bir kadın tarafından saldırı yapıldı. Cumhurbaşkanımız,  başı kapalı olan kadınlara yapılan saldırıların ve bu saldırıyı yapanların hukuken hadlerinin bildirileceğini ifade etmişti... Bakalım bu hadsizlerin hadleri bildirilecek mi?  Merak ediyoruz... Takipçisi olacağız! 

Bu nursuz ve acınacakların kin ve öfkelerinin sadece görünen kısmıdır bu. Onların asıl kinlerinin çoğunu içlerinde taşımaktadır. Ülkemizde maalesef çok sayıda bunlardan vardır.

Şeytan objektif olmadığı için bunlarda objektif değildir. Din karşısında özellikle İslam dini karşısında nötr, tarafsız değildir. Olaylara hep taraflı, şeytani açıdan bakarlar, at gözlüğü ile bakarlar. 

Bunlar Yırtıcıdırlar, tahammülsüzdürler. Bunlar başı kapalı ve örtünen Müslüman bir kadın gördü mü kendilerini havasız ve oksijensiz kalmış gibi hissedip bunalırlar ve laik atak geçirirler.

Bu, acınacak, laik atak geçiren, nursuz, zihnen bunamış, yüzleri çirkinleşmiş nurları gitmiş bu zavallılar için teknoloji, bilim, ilerleme v.s bunlar için önemli değildir. Zaten şeytan içinde bunlar önemli değildi.

Bu acınacak halde bulunanlar için, bu nursuzlar için centilmenlik nezaket, anlayış göstermek hiç önemli değildir. Çünkü şeytanda centilmen değildi. Bunlara centilmen olun nazik olun anlayışlı olun bu size puan kazandırır deseler bile bunlar puan falan istemezler, bunu ellerinin tersiyle iter ayaklarıyla teperler. 

Bunlara laikliğin tebliğini yapın, insanlara bunu anlatın bu konuda yorulun dense bunlar böyle şeylere böyle yorgunluklara katlanamazlar bunlar direk kötek ile işi halletmeye kalkarlar. Şeytan da böyledir. 

Bunlar laikliği bilimsel bir şey olarak kabul etmezler bunlar, bu zihniyet kötekle direkt işi bitirmek isterler. 

Çünkü, laikliği bilimsel bir şey olarak kabul ederler se bundan dindar insanlarda istifade eder diye endişelenirler. Bunlara karşı uyanık olmak lazım derler.

Bunlar, toplumda, bireysel ve toplumsal ahlaksızlığı dert edinip onlarla mücadele etmezler, zaten.

Onların da aradığı budur, şeytanında...

Bir zamanlar 25 kuruşluk madeni paralar vardı. Bu paranın üzerinde kurtuluş savaşında cepheye omuzları üzerinde mermi taşıyan çarşaflı kadınların resimleri vardı. Bu bize bir mesaj vermektedir. 

Laik atak geçiren, nursuz yüzlü, insanlığa katkısı olmayan, örtünen Müslüman kadına hakaret eden bu tufeylilerin vatan müdafaası söz konusu olduğundan cepheye gitmediği gibi cepheden kaçacağına kimsenin şüphesi olmasın.

Bu hastalıklı ruhların tedavi ve terapiye ihtiyaçları vardır. Ama bunlar böyle bir yardımı da kabul etmezler. Çünkü kendilerini çokbilmiş kabul ederler. Bunlar narsisttirler, bunları ikna edemezsin.

Bunlar demokrat değil, diktatör kafalıdırlar. 

Bunlar laik eğitimin ürünüdürler. Bunlar şeytanın bineği olmuş, şeytan 'deh!' dedikçe  dörtnala giden ruhunu şeytana satmış nesnelerdir. 

Gene de Allah bunlara hidayet versin doğru yolu göstersin.