Bugün, 5 Aralık 2021 Pazar

Mehmet Ali AYDIN


DİKKAT DİKKAT!

DİKKAT DİKKAT!


Yüce Allah Kur'an-ı Kerimde şöyle buyuruyor:

"Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır."

"İman edip bu resulün hak olduğuna şahit olduktan sonra ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez"

"İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır."

"Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır."

"Ama yaptıklarının ardından tövbe edip kendilerini düzeltenler başka; çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir."

"Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp sonra inkarlarını daha artıranların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridir."

"Evet inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiç birinden -kendilerini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi- asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır; hiç yardımcıları da yoktur."

"Allah yolunda se3vdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir."

(Al-i İmran 85-92. ayetler)

Kendimizi kontrol edelim. Hayatımızı da ona göre tanzim edelim. Sonra da her şey bittikten sonra pişman olmayalım. Çünkü son pişmanlık fayda vermez.