reklamy

Öznur GÖZÜDOK


DİL VE KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

DİL VE KÜLTÜRÜN ÖNEMİ


 

 

Dil ve kültür insanlığın doğuşundan bugüne kadar gelmiş, iç içe iki kavramdan ibrettir. Bu kavramlar, birlikte gelişen ve ilerleyen kavramlardır.

Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan bir araçtır. Günlük hayatın her alanında aklımıza gelebilecek her yerde biz dilimiz aracılığı ile iletişim kurarız. Diğer insanlarla olan birlikteliğimiz bu sayede gelişir ve anlaşırız. Derdimizi, isteklerimizi düşüncelerimizi, fikirlerimizi, duygularımızı diğer insanlarla dilimiz sayesinde paylaşırız.

Kültür ise, bir milletin yaşadığı tarih boyunca ortaya koyduğu ve nesilden nesile birikerek dil aracılığı ile aktardığı maddi manevi bütün özelliklerin tümüdür.

İnsan bütün ihtiyaçlarını, hislerini, düşüncelerini dil ile başkalarına aktarır. Dil ile düşünür. Bu özelliğiyle dil, insan kimliğinin ve kültürünün oluşmasında en önemli unsurdur.

Dil gibi bir aracımız olduğu için biz sohbetlerde, seminerlerde, okulda derslerde yeni bilgi ve becerileri kolaylıkla öğrenebiliyoruz değil mi? Hareketlerle, jest ve mimiklerle bilgilerin ne kadarını aktarabilir ki? Belki çok küçük bir kısmını. Fakat biz konuşarak bildiklerimizin hepsini karşımızdakine aktarabiliyoruz. İşte kültürel birikim de insanlar arasında kuşaktan kuşağa konuşarak, dil aracılığıyla aktarılıyor.

Bir toplumun oyunları, gelenek, görenekleri, yemekleri, inançları, eğlenceleri, görgüleri, ahlakları, düğünleri vs. aklınıza ne geliyorsa hepsi o toplumun kültürünü meydana getirir. İşte bu unsurlar nesilden nesile dil aracılığıyla aktarılır.