reklamy

Muzaffer GÜNAY


FINDIK BELGESELİ

FINDIK BELGESELİ


                                                               

                          Fındık, pek yakın zamanlara kadar birincil geçim ürünü idi Ordu v e Giresun illerinde. Ama artık devir değişti. Kivicilik , bal üretimi, çilek yetiştiriciliği gibi yeni yeni geçim kaynakları gelişmeye başladı.

                Tek bir ürüne bağlı hayat şartları gerilerde kaldı. Şüphesiz  iyi biri gelişme bu. Ürün çeşitliliği ve diğer alternatif gelir  kaynakları çoğalan nüfusa paralel bir seyir halinde.

                Fakat, bu durum fındığın önemini azaltmaz. Öte yandan  topoğrafik ve fiziki yapısı itibarı ile bölgemiz fındık bahçeleri sayesinde  mesela erozyon tehlikesine maruz kalmamaktadır.

                Ordulu için sadece bir gelir kaynağı değil elbette. Folklorumuzda fındığın çok çok kıymetli bir yeri olduğunu bilmeyenimiz  yoktur. Türkülerimizin  rengidir fındık. Umuttur, çaredir. Düğünlerin fındık hasadı sonrasında yapılması bir tesadüf değildir. Fındık toplama ayı olan Ağustos , Ordulu için sanki bir şölen zamanıdır.

                Gurbetçilerimiz, en ziyade Ağustos ayını gözetirler sılaya dönmek için. Çarşı, Pazar bu mevsimde hareketlenir en fazla. Borçlu borcunu öder, alacaklı alacağını almanın keyfini yaşar.

                Evet..

                Eskisi kadar olmasa da fındık hasat zamanın yine özgün ve kıymetli bir yeri vardır gönüllerde.

                Öte yandan amele geleneği de  hala sürmektedir; eski zamanlara nispetle azalmış olsa bile, sahil kesimleri cıvıl cıvıl insan kaynar bahçeler. Kimi yevmiyelidir, kimi kilo işi asılır dallardan.Gün doğarken başlar toplama işi, güneş batarken sona erer. Günlerce sürüp gider bu hareketlilik.

                Bir mühim nokta:
                Bu güne kadar fındığın hikayesinin belgeselleştirildiğini  söylemek mümkün mü? Ufak-tefek, kırıntı kabilinden birkaç kareden bahsetmiyorum. Şöyle, profesyonel manada bir fındık belgeselinden söz ediyorum.

                İşte bu manada bir adım attık.

                Türkiye’nin önde gelen belgesel yönetmenlerinden  sevgili  dostum İsmail Kaharaman’ın önerisi ve öncülüğü ile başladık ilk çalışmalara.

                Bir yılı kapsayacak şekilde planladık. Sadece toplama zamanı ile sınırlı tutmayacağız. Şimdilerde  bilgi ve belge temini yapmaktayız. Paydaşların hemen tamamına ulaşmak istiyoruz.

                Sektörün önde gelen firmaları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bizi memnun eden en önemli nokta, önerimizin kabul görmesidir. Şahsen bu kadar ilgi göreceğimizi beklemiyordum. Ayrıntılıları zaman içinde göreceğiz.

                Ocak ayı, start ayı olacak inşallah..