reklamy

Mehmet Ali AYDIN


GÜNE BİR FIKRA

GÜNE BİR FIKRA


 

Adamın biri köyden gelmiş, acıkmış ve kasabada lokanta ararken bir de ne görsün. Bir lokanta ve camında da "SEN YE TORUNUN ÖDESİN" yazıyor. Gariban sevinmiş.
Hen karnını doyuracak, hem de para vermeyecek ve torunu ödeyecek.
Girmiş içeri, bir güzelce karnını doyurmuş. Ceketini omuzuna atmış, tam kapıdan çıkacak:

Biri kolundan tutmuş:
-Hemşerim hesabı ödemeden nereye?
Adam:
-Hani torunum ödeyecekti!
-Tamam senin hesabı torunun ödeyecek ama önce sen dedenin hesabını bir öde bakalım. Demiş.

Not: Son günlerde sosyal medyada hamaset dolu paylaşımlar var ya! Bilmem anladınız mı?

 

KARINCAYI BİLE İNCİTME

Osmanlının en haşmetli devrinde kırk altı yıl hükmeden Kanuni,
ince bir ruh dünyasına sahiptir. Zaman zaman bazı meseleleri, hocası
Şeyhülislam Ebussuud Efendi’ye şiirle sormaktadır. Bir defasında hocasına şu notu gönderir:

“Dırahta ger ziyan etse karınca,
Zarar var mıdır ânı kırınca?”
(Eğer karınca ağaca zarar verir, onu kurutursa, onu öldürmekte bir
zarar var mıdır?)
Ebussuud Efendi, aynı üslupla şu latif cevabı yazar:
“Yarın Hakk’ın divanına varınca,
Süleyman’dan hakkın alır karınca.”