reklamy

Nuri KAHRAMAN


GÜZELSİN DİYORLAR; İNANIYORUM...


Güzelsin diyorlar, inanıyorum;

Güzeliz gerçekte, güzeliz elbet.

Ahsen-i takvimle yaratmış Mevlâ;

Bunu bozmamağa etmeli gayret!...


Herkes ayrı güzel, hem de halîfe;

Kimse alınamaz, aslâ hafîfe!

Rabbin lütufları sığmaz târife

Unutturur lâkin, ne yazık gaflet!...


Bundandır; habire, habire makyaj!

Kompleks, düz yolları eyliyor viraj;

Mesele şirinlik; gösteriş, imaj!

Bitmiyor, aynalar önünde nöbet!...


Kanar, tav olunur kuruntulara

Bel bağlanır sahte görüntülere

Ömürler harcanır kırıntılara

Cennetten alı kor, yalancı cennet!...


Sâdelik değil mi güzelde esas?

Bâtında değiliz, zâhirde hassas!

Sonunda olmak var şeytana paspas!

Tutar dört bir yanı; endîşe, kasvet!...


Moda diye, sağlam libas yırtılır

Fitlik için, her şey ölçüp tartılır

Fânî güzellikler çok abartılır;

Hâlbuki, mânâda asıl meziyet!


Üç günlük dünyâda ne bu fiyaka?

Voltayı severiz hep yaka-yıka!...

Namlarımız yürür, çıkar ayyûka!

Değer mi, kendine bunca eziyet?!

Her gün, her gün böyle, çirkincesine;

İsraflar, masraflar kimin nesine?

Zarârı hem cebe, hem ülkesine

Senin bu hâlinden dört köşe hazret!


Paralar akıyor yurdun dışına

Kabaklar patlıyor kimin başına?

Kâbuslar giriyor halkın düşüne

Günlere çöküyor kapkara zulmet!


Hak getire edep, ahlâk, nezâket

Nerede incelik, hani zerâfet?

Giyim-kuşam düzgün, tavır felâket;

Düşmüyor gündemden tâcizle şiddet!


Aynaya bakışta Hakkın Habîbi;

Derdi, bunun için: “Sûretim gibi;

Ahlâkımı da güzel kıl; Yâ Rabbi!”

Dünyâmız, ukbâmız bulsun selâmet!


Akıl ver Yâ Rabbi başlarımıza

Uygun davranalım yaşlarımıza

Hakîkât yön versin düşlerimize

Fayda vermez hesap günü nedâmet!


Hem böylece, ebed yolculuğunda

Buluşalım Kevser komşuluğunda

Cennetin bitimsiz mutluluğunda

İşte güzellik bu; gerçek kerâmet!...


Nûrânî! Her kim ki cilâ peşinde;

Kendi başı için belâ peşinde!

Akıllanmaz koşar, hâlâ peşinde;

Dünyâda, ukbâda çeker hep zahmet!


Geçmesin ömürler, dostlar beyhûde!

Zamanlar tekinsiz, zemin fersûde

Hayat canlı olsun, memat âsûde

Şefaat eylesin Hazret-i Ahmed.


Kurtarsın Rabbimiz boşa kürekten

Gerçeğe bağlasın candan, yürekten

Ki, kâr olsun kula; işten, emekten;

Ki, eylesin Mevlâ bizlere rahmet!...