reklamy

Mehmet Ali AYDIN


İBRAHİM’İN DİNİ NE GÜZEL DİNDİR

İBRAHİM’İN DİNİ NE GÜZEL DİNDİR


 

 

İbrahim Peygamber’in misafirhanesine bir hafta misafir gelmemişti. Oysa her öğünde “soframız bir konukla şenlenir” diye umutlanır, yemek vaktini geçirirmiş.

Evden çıkmış, konuk edeceği bir insan bulmak üzere yollarda gezinmiş. Kırda saçı sakalı kar gibi ağarmış, bedeni söğüt gibi kurumuş bir yaşlı ile karşılaşmış. Yaklaşmış, selam vermiş, iltifatlarda bulunmuş:

“Ey gözümün ışığı! Kabul buyurursan, yemeği bizde yesek olur mu?

Yaşlı adam Peygamber’in huyunu bildiğinden “peki” demiş, eve gitmişler.

Misafirhanede sade ve alçak gönüllü ihtiyarı sevinçle karşılamış adamları.

İbrahim Peygamber, sofranın hazırlanmasını buyurmuş, yemeğe oturmuşlar. Herkesin dudağından “Bismillah” dökülmüş başlarken, yaşlı adamdan çıt çıkmamış.

“Ey koca ömür sürmüş ihtiyar!” demiş İbrahim Peygamber, “yaşlılar dinine bağlı olur. Allah’a içten ve yana yakıla dua ederler. Sende bundan eser görülmüyor. Neden susuyor, Allah’ın güzel ismi ile başlamıyorsun?”

Adam “puta tapan hocamdan buna dair bir şey duymamıştım ben. İnancım dışında hareket edemem,” demiş. İbrahim Peygamber, adamın Mecusi olduğunu anlayınca onu evinden kovmuş.

Bu olaydan ötürü Cebrail, Allah’ın buyruğu ile gelip peygambere karşı kızgın bir seslenişle ”ey İbrahim! Demiş, “Allah onun rızkını yüz yıldır veriyor ve onu yaşatıyor. Sen ondan iğrendin ve bir parça yemek vermedin. Ateşe tapıyorsa bundan sana ne? Neden Allah’ın verdiği yiyeceği ondan esirgiyorsun?”

İbrahim Peygamber’in, bu uyarıdan sonra adamın arkasından koştuğu, Onu bulup gönlünü almak için çabaladığı söylenir. Rivayete göre, yaşlı adama yetişen Peygamber ondan kendisini bağışlamasını dilemiş ve yaptığından dolayı çok üzgün olduğunu söylemiş, olup bitenden bir şey anlamayan adam, “niçin özür diliyorsun?” diye sorunca, İbrahim Peygamber durumu anlatmış. Hayret içerisinde kalan yaşlı adam ellerini açıp yakararak, “ne yüce bir Yaratıcıdır ki, benim gibi basit bir insan için Elçi’sini azarlıyor. Kuşkusuz İbrahim’in dini ne güzel bir dindir” demiş ve ateşprestliği terk ederek Müslüman olmuştur.