Bugün, 26 Eylül 2023 Salı

Kemal MENCELOĞLU


İNSANLIĞIN İKİNCİ ATASI Hz. NUH NEBİ(AS) -2-

İNSANLIĞIN İKİNCİ ATASI Hz. NUH NEBİ(AS) -2-


İNSANLIĞIN İKİNCİ ATASI

Hz. NUH NEBİ(AS)

Hiç boşuna uğraşma, inanmıyoruz sana

Şöyle kafanı kaldır gök yüzüne baksana

 

Baksana etrafına pırıl pırıl güneş var

Hele gece bir bitsin, sabahtan yine doğar

 

Bunca kuraklık varken nasıl deniz olacak?

Dağ dere deniz olup, bizi nasıl boğacak?

 

Nuh’un adı Kuran’da yirmi dokuz sürede 

Kırk üç defa geçerek yer alıyor devrede

 

Ey Nuh! Bizler gerçekten çok acıyoruz sana

Sen bu gemi işini bir yana bıraksana

 

Ne biçim gemiymiş bu? Ne yağmur var ne çamur?

Fazla bir su kaldırmaz yoğurduğun bu hamur 

 

Söylediğin sözlere bu milletin karnı tok

Bak, yüzüne diyoruz, sende gram akıl yok

 

Sadece halkı değil, karısı ve evladı

Duymadılar babanın özündeki feryadı

 

Çok düşünüp taşındı, acıdı evladına 

Yazık, evlat bakmadı babanın feryadına

 

Dokuz yüz elli sene yaşadı yer yüzünde 

Yılların yorgunluğu bulunurdu özünde 

 

Kavminin inkarını görünce Hazreti Nuh

Yalvarmıştı Allah’a, güçsüzüm hem de mağlup 

 

Yardım eyle bana ki bunlardan kurtulayım

Senin rızana uygun layık bir kul olayım

 

Hiç Allah bunaltır mı böyle güzel kulunu?

Gösterdi ona elbet gideceği yolunu

 

Yaptırdı ona derhal, gelmişti artık demi

Çivilerle çakılı tahtalardan bir gemi

 

Gemi tamam olunca belirtiler görüldü

Yerle gök arasına sanki bir ağ örüldü