Bugün, 28 Eylül 2021 Salı

Abdullah ALTAŞ


İZ BIRAKANLAR...

İZ BIRAKANLAR...


Hz. İbrahim, Kuran - I Kerim'de Şuara Suresi 84. ayetinde belirtildiği üzere şu duada bulunmuştur.

Ya Rabbi!

“Benden sonra gelecek ümmetler içinde, beni hayırla anılmayı nasib eyle " Hz. İbrahim in bu duası Allah tarafından kabul edilmiştir. Bugün çeşitli dine mensup insanlar tarafından Hz. İbrahim saygı görmekte ve yüceltilmektedir. Biz Müslümanlar olarak, namazda oturuşta iken" Ettehiyyatü" duasını okuyor, Hz. İbrahimi hürmetle yadediyoruz.

Sıradan insanlar hiç hatırlanmazlar, ama fark yaratan insanlar hiç zihinlerden çıkmazlar. " Adam odur ki koymalı her yerde bir eser,  Eseri olmayanın yerinde yeller eser"   (Mevlana Celaleddin Rumi)

"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri"          (Atasözü)

Eşek öldüğünde onun için kullanılan nesneler kalır.  İnsanlar öldüğünde ise yaptıkları çalışmalar, eserler, iyilikler, hayırlar arkasında kalacaktır.

Yaşamak ve üretmek için gerekli olanları elde etmekten başka insanoğlunun en çok istediği şey geriye kendisinden izler bırakmaktır.

Yaşamın anlamı öldükten sonra, iyi ve güzel bir şekilde anılacağımız eserlerde gizlidir.  Eser bırakmak, yani kalıcı olmak, insanın bir özelliğidir.

Öldükten sonra unutulmak istemiyorsanız, ya okunmaya değer bir kitap yazın ya da yazılmaya değer işler başarın.    (Benjamin Franklin)

Öldükten sonra yaşamak isterseniz ölmez bir eser bırakınız.   (Hz. Ali r.a.)

Günümüzde, gerek ülkemizde olsun gerekse diğer ülkelerde olsun cadde ve sokakların tabelalarında çeşitli kimselerin isimlerini görmekteyiz.

Daha önce bir çoğumuzun duymadığı bu isimleri araştırdığımızda, bir kısmının tarihi, bir kısmının ulemadan, bir kısmının siyasi açıdan, diğer bir kısmının askeri açıdan, bir kısmının ülkesine ve insanlarına faydası dokunmuş, önemli hizmetler vermiş şahsiyetlerden olduğunu görmekteyiz.

Diğer ülkeler kendi açılarından değerli gördükleri önemli şahsiyetleri kendi nesillerine aktarıyor ve unutulmamasını, devamlı hatırlanmasını amaçlıyorsa, bizim ülkemiz de aynı şekilde kendi tarihini, önemli şahsiyetlerini, hizmetlerini gelecek nesle aktarıyor.

Ordu ilimizde, yeni açılan caddelere ve sokaklara Ordu tarihine gerek maddi gerek manevi açıdan hizmet etmiş, katkıda bulunmuş, iz bırakmış, artık tarihi açıdan birer şahsiyet olmuş zatların isimlerinin verilmesini Ordu belediyesinden arzu ediyoruz istiyoruz.