reklamy

Kemal MENCELOĞLU


NEFSİMLE BAŞ BAŞA BIRAKMA BENİ

NEFSİMLE BAŞ BAŞA BIRAKMA BENİ


Nefsimle baş başa bırakma beni,

Cehennem ateşinde yakma bedeni,

İnanmayan kulun yoktur nedeni,

Azaptan affına sığındım Ya Rab!

 

İnançsız kulunun huzuru yoktur,

Ne yazık ki onların sayısı çoktur,

Derdimize derman eylesin doktor,

Senden yine sana sığındım Ya Rab!

 

Sevginle yanmazsa gönül erleri?

Terki diyar eyler bütün yerleri,

Hayra tebdil eyle cümle şerleri,

Beni dahi bana bırakma Ya Rab!

 

Eller arasına aldım başımı,

Şöyle hesap ettim bizzat yaşımı,

Açtım gözümü kaldırdım kaşımı,

Meğer neler neler etmişim Ya Rab!

 

Uyarak şeytana yıllarca gittim,

Çıkmayan canıma bin cefa ettim,

Dolaştım cihanı yeniden bittim,

Ayrı gayrı yolda gitmişim Ya Rab!

 

Sana dost kalarak geçirt ömrümü,

Hikmet menziline döndür gönlümü,

Dünya diyarının garip sürgünü,

Nefsin insafına terketme Ya Rab!

 

Sensizlik ateştir,sensizlik gece,

Sana kulluk eder milyonlar, nice,

Seni terkedenler giderler hiçe,

Kulluğuna layık eyle sen Ya Rab!

 

Gemi yaklaşırken ahir limana,

Yardım eyle Mevla'm aciz kuluna,

Dürüstçe koyalım işi yoluna,

Yolunun yolcusu eyle sen Ya Rab!

 

Sevginden uzak olursa kulun,

Menzili kaybolur böyle bir yolun,

Bilinemez olur sağın ve solun,

Kulu hidayetsiz bırakma Ya Rab!

 

Nefsimiz azgındır, ateştir yakar,

Allah’ta kulunun gönlüne bakar,

Razı olduklarını Cennete sokar,

Cehennem narında bırakma Ya Rab!

 

Mevla'm "Ey kulum" demişse sana?

Sen de kul olasın tabi ki O'na,

Öyle varmalısın o kutlu sona,

Beni dahi bana terketme Ya Rab!

Rahmete muhtacım ürkütme Ya Rab!

Günahlarım çoktur korkutma Ya Rab!