Bugün, 26 Ocak 2022 Çarşamba

Kemal MENCELOĞLU


ONA YANARIM

ONA YANARIM


İslam coğrafyasının hali perişan

Ne kadar aktör var, işe karışan

El ele verip de var mı barışan ?

Barışı görmezsem ona yanarım

 

Alemi İslama bir haller oldu

Yabancı askerler bölgeye doldu

Masum insanlar sararıp soldu

Derdi çözemezsem ona yanarım

 

Haçlı seferleri devam ediyor

Modern silahları bizde deniyor

Dağılan müslüman geri gidiyor

Çare olamazsam ona yanarım

 

Mü'min kardeşini anlamaz oldu

İlahi Emir'leri dinlemez oldu

Başarısızlığa mazeret buldu

Çözüm olamazsam ona yanarım

 

Yüce hayaller kuramıyoruz

Derdimize çare bulamıyoruz

Zalimlere hesap soramıyoruz

Hesap soramazsam ona yanarım

 

Zengin bölgelerin fakir bekçisi

Soysuz zenginlerin fakir isçisi

Zalim tüccarların garip çiftçisi

Oyunu bozmazsam ona yanarım

 

Niçin akan kan bizim yaşımız ?

Niçin eğik duran bizim başımız?

Niçin bizi döven bizim taşımız?

Kilidi açmazsam ona yanarım

 

Ne Türk'ü , ne Arab'ı birlik olmadı

Baş başa vererek çare bulmadı

İnsanlarımızda vefa kalmadı

Vefalı olmazsam ona yanarım

 

"Mü'min kardeştir" de birleşemedik

Kur'an ve Sünnet'e yerleşemedik

Birleşip, büyüyüp devleşemedik

Birliği görmezsem ona yanarım

 

İnsanı mü'mince sevmek isterim

İslam birliğini görmek isterim

Sağlam taşlarla örmek isterim

Sevmeden ölürsem ona yanarım

Görmeden ölürsem ona yanarım