reklamy

Muzaffer GÖZÜTOK


POZİTİF OLMAK


Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa  sahip olmaktır. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik, boyun eğme, aşırı uyum gösterme, yalnızlık, eleştirilere karşı hassas olma, güvensizlik, aşağılık duygusu ve sevilmediğini hissetme gibi kavramlarla tanımlanabilir.

İnsan için özgüven önemli bir kişisel özelliktir.  Özgüven, yaşamla baş etmemizi, sorunlarla gerçekçi bir şekilde mücadele etmemizi sağlar ve zorluklara dayanmamızı kolaylaştırır. Özgüven kazanma süreci, yaşamın önemli zorlukları ile başa çıkma gücüne sahip ve mutlu olmaya layık bir kişi olma deneyimidir.

Özgüven insana güç verir, insanın enerjisini artırır ve daha fazla çaba göstermeye özendirir. Başarı için esin kaynağıdır. Başarılarımızla gurur duymamızı ve o başarılardan keyif almamızı sağlar.

Bizim yaklaşımımıza bağlı olarak,  başka insanlar ve pofpoflamalar özgüvenimizi yükseltebilir ya da bitirebilir. Hayata özgüvenli bir şekilde bağlanmak ve bunu sürdürmek önemlidir. Ancak, haddi aşan bir güven duygusu ile hareket ederek kendimizi ve diğer insanları da tedirgin etmemek gerekir.

Öte yandan özgüvenimiz olmadığında işleri yapabilme yeteneğimizden emin olamayız. Gerekli beceriye ve deneyime sahip olduğumuzu bildiğimiz halde, daha önce hiç yapmadığımız bir işle karşılaştığımızda endişeleniriz. Birçok durumda, özellikle karar vermemiz, inisiyatif kullanmamız veya yeni insanları işin içine katmamız gereken durumlarda rahatsız ve huzursuz oluruz.

Buna karşın, aşırı bir güven duygusu içinde davrandığımızda; sınırlarımız olduğunu kabul etmek istemeyiz, yeteneklerimiz hakkında gerçekçi olmayan düşüncelere kapılabiliriz. Üzerimize aşırı yük almış oluruz ve  böylece her zaman iyi iş yapamayız. En iyiyi bizim bildiğimizi düşünür, önerileri göz ardı eder ve bize yardım etmek isteyenleri de genellikle reddederiz.

Olması gereken seviyede bir özgüvene sahip bulunduğumuzda ise, en iyi için çaba göstereceğimizi ve kabul edilebilir bir sonuç ortaya koyacağımızı bilerek işleri ele alırız. Bir işi yapamadığımızda mazeret üretmek yerine yeniden denemeye başlarız. 

Özgüvenimizin zayıfladığı durumlarda yapabileceğimiz ilk iş, hiç kimsenin mükemmel olmadığını kabul etmektir. Belki, başka insanların sahip olmadığı becerilerimiz vardır. Ancak, biz de büyük ihtimalle onların yapamadığı bazı şeyleri yapabiliriz.

Eğer, özgüvenimizi kazanmak ve geliştirmek istiyorsak, yeteneklerimizi önemsememiz ve kabuğunuzdan çıkmamız gerekir. Gerçek o ki,  daha rahat, daha  girişken davranmak ve fikirlerimizi daha sesli ifade edebilmektir. 

İnsan yaşamı boyunca  sorumluluk almalı, iş hayatımızda karar alma süreçlerinde ve uygulamalarda daha aktif olarak kendimizi göstermeliyiz. Enerjik olmak için aktif  insanları kendimize örnek almalı, cesaretli olmalı ve  hata yapmaktan korkmamalıyız. Hatanın bir ders olduğunu ya da başarı yolunda küçük molalar olduğunu düşünmeliyiz. O zaman göreceksiniz ki elde ettiğimiz her başarıyla özgüveninizin artacaktır.