Bugün, 26 Ocak 2022 Çarşamba

Abdullah ALTAŞ


SAĞLIK GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRI.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRI.


 

Basınımızda sık sık haber olarak okuduğumuz, öğrendiğimiz, güncelliğini yitirmeyen bir konu var. "Vatandaşın, doktorlara veya farklı bir ifadeyle sağlık görevlilerine yapmış olduğu saldırılar"

Tabii ki bu saldırılar, fiziksel veya şiddete dayalı  saldırılar...

Bu ve buna benzer saldırılar hiçbir zaman tasvip edilemez. Şiddet, şiddeti doğurur. Bu saldırılar neden kaynaklanıyor? Sağlık personeline yapılan bu saldırıların nedeni nedir? Bu konuyla, bu problemle ilgili, etkili ve yetkililer bu davranışın, bu hastalığın özüne inip, objektif  bir araştırma yapıp, böyle bir psikolojinin neden  kaynaklandığını araştırdılar mı? Ona göre çareler ürettiler mi?

Eğer böyle bir çalışma ve teftiş yaptılarsa bizim mi haberimiz olmadı? Vatandaş olarak biz de bilelim, sağlık personeline karşı herhangi bir saygısızlığımız olmasın. Davranışlarımızı daha düzgün hale getirelim.

Herkesin malumu olduğu üzere vatandaşlarımızın sağlık problemleriyle ilgili problemlerini doktorlarımız büyük bir fedakarlıkla çözmeye çalışmaktadır. Hele çağımızın  vebası olan "koronavirüs" illetinin insanları tehdit ettiği zamanımızda kendilerinin de risk altında olduğu şu günlerimizde hizmet vermesi takdire şayandır. Bizlerin şifa bulmasına yardımcı olan doktorlarımıza minnettarız.

Fakat şiddet neden kaynaklanıyor? Ortada bir sıkıntı  var. Bu sıkıntı koronavirüsten daha önemli. Koronavirüs belki bir kaç yıl  sonra önemini yitirebilir... Ama sağlık personeline yapılan bu saldırılar arzu edilmez, ama devam edebilir, yaşanan olaylar bunu göstermektedir.

Acaba sağlık görevlileri ile vatandaş farklı bir dilden konuşuyor da birbirlerini anlamıyor olabilirler mi? Yoksa, konuşulan diller  yüksek frekansla mı dile getiriliyor? Yoksa, ses tonlarında mı  bir  bozukluk var? Yoksa, iletişimi engelleyici tarz da mı konuşuluyor?  Yoksa, "konuşabilmek ile konuşmayı bilmek" arasındaki farkın "inceliği" mi bilinmiyor? Ortada bir sıkıntı var, ama nerede?

Eğer gerçekten bu problemin sebebi öğrenilip, çözüm çareleri, hal çareleri bulunmak isteniyorsa, o zaman etkili ve yetkililer, müfettişler, sıradan bir hastaymış gibi tebdili kıyafet yapıp olan biteni ye rinde kontrol edip yanlışları tesbit ettikten sonra  her iki tarafa, uyarılarını yapsınlar. Sapla samanı birbirinden ayırt etsinler.

Bir tarafta sağlık çalışanlarımız, bir tarafta vatandaşlarımız... Böyle bir problemde her iki tarafta dinlenilsin, hak edene hakkı verilsin.

Ön yargıyla ne bir taraf korunsun, ne de bir taraf suçlansın!  Hakkaniyetli olunsun. Hepimiz zaten hakkaniyetli olmanın peşinde değil miyiz?