reklamy

Alaeddin YÜKSEL


ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNDE - 7


Demek şu beş vakit, herbiri birer inkılab-ı azîmin işaratı ve icraat-ı cesîme-i Rabbaniyenin emaratı ve in'amat-ı külliye-i İlahiyenin alâmatı olduklarından; borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi, nihayet hikmettir...

“Subhâneke lâ ‘ilme lenâ illâ mâ ‘allemtenâ inneke ente-l’alîmu-lhakîm.”(1)

“Allahûmme salli ve sellim alâ men erseltehû muallimen liîbadike li yûallimehüm keyfiyyete ma’rifetike vel ubudiyyeti leke ve muarrifen likunuzi esmâike ve tercumanen li ayati kitabi kâinatike ve mir’aten ubudiyyetihi li cemali rububiyyetike ve alâ alihi ve sahbihi ecmaîn verhamnâ verhamil mû’minine vel mü’minat.

Amîn birahmetike ya erhamerrahimin”(2)

***

Kaynak: Risale-i Nur Külliyatı, Sözler, 9. Söz Diyanet Yayınları.

Haftaya “Ramazan-ı Şerife dairdir” konulu yazımızda buluşmak ümidiyle, hayırlı haftalar.


 1- “Sen Subhân’sın. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur. Gerçek ilim ve hikmet sahibi yalnız Sen’sin!” (Bakara Sûresi, 2:32.)

   Subhân: Tüm noksan sıfatlardan münezzeh, pak, tertemiz, uzak ve beri olan Allah.

2- Allah’ım, kullarına Sen’i nasıl tanıyacaklarını

Ve Sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek

Ve İsimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere, Kâinat kitabının âyetlerinin tercümanı ve kulluğuyla Sen’in cemâl-i rububiyetine bir ayna olarak gönderdiğin Zât’a, 

O’nun bütün âl ve ashâbına salât ve selâm eyle.

Biz erkek ve kadın bütün mü'minlere merhamet eyle.

Âmin, Rahmetinle ey Merhamet edenlerin en Merhametlisi.