reklamy

Abdullah ALTAŞ


ÜSLUP

ÜSLUP


 

İnsanlar toplu halde yaşamaya mahkum ve mecbur varlıklardır.  İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. İletişimin toplum hayatında ve sosyal hayatta çok büyük önemi vardır.. İletişimin en büyük aracı dildir.

İnsanlar arasında iletişim aracı olan dili güzel kullanırsak sosyal hayatta problemler ihtimal ki en aza inecektir.

Eğer güzel bir iletişim kurulamamışsa muhtemel ki insanlar arasında problemler artacak. Allah göstermesin iş cinayete kadar gidecektir. Peki bu insanlar arası iletişimin faydaya, mutluluğa dönüşmesi için neler yapılmalıdır ? Bu fayda nasıl gerçekleşecektir? Bunun için iletişim kurma bilgisi en başta gelir, ondan sonra öğrenilen bu bilgiyi özümsemek ve uygulamak gerekmektedir. Bu bilgi nereden öğrenilecek ? Kimler bize nasıl öğretecek?

İnsan mantıksal bir yaratıktan ziyade duygusal bir yaratıktır. Biz Müslüman olarak kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e bakmamız gerekir. İnsanlar arası iletişim konusunda Allah’u Teala bizlere şöyle buyurmaktadır; “İnsanlara güzel söz söyleyin” (Bakara Suresi 83. Ayet) “Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler” (İsra Suresi 53. Ayet) Bu ayetlere göre güzel konuşmak, güzel iletişim kurmak, her statüdeki, her konumdaki insan için geçerlidir. Maalesef şunu belirtmeliyim ki ülkemizde bu konu çok ihmal edilmiştir.

Her bir çocuğumuz okula daha yeni başlarken en az birkaç sene bu konu üzerinde eğitilmelidir. Çünkü ağaç yaş iken eğilir. Ama maalesef eğitim sistemimiz öğrenci için hep puana, daha yüksek puana bakmakta öğrenciyi buna teşvik etmektedir.  Öğrenci buna şartlanmakta yüksek puan sağlayan bir okul,maaşı çok olan bir meslek,  sonra güzel maddi bir yaşam… Maalesef bu durum böyle sürüp gitmektedir.

İnsanlar ne söylediğinden ziyade nasıl söylendiğine bakar. “Bana bir bardak su ver” ile “Bir bardak su verir misin?” cümlelerinin insan üzerindeki tesiri aynı değildir.  İnsanların kalbini önce güzel bir dil ile kazanmalıyız.  İhtimal ki onsan sonra karşı taraf üzerinde arzu ettiğimiz davranış daha kolay gerçekleşecektir.

Son yıllarda ülkemizde bu konuda bir incelik, hassasiyet olmasına rağmen statü farklılığından dolayı  konumuna güvenerek üslup bilmeyen, bilmek de istemeyen kişisel gelişimi zayıf bazı görevlilerin, memurların insanlara kaba davrandığı, aşağılayıcı davrandığı hepimizin malumudur.

Allah’u Teala Kur-an’ı Kerim’inde “Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler”  8Eğer güzel söz söylemezlerse) şeytan aralarını bozar” (İsra Suresi 53. Ayet) Ayet gayet açık güzel söz, güzel üslup güzel iletişim olmayınca egolar, kibirler havada uçuşmakta sonuç kavga veya Allah gstermesin cinayetle sonuçlanmaktadır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (as)  “Güzel sözde sihir, etkileyici bir taraf vardır” Peygamberimizin üslubu güzel olduğu için etrafında birçok insan toplanmıştır.

İlhamını Kur’an-ı Kerim’den alan Yunus Emre;

“Söz ola kese savaşı

Söz ola kestire başı

Söz ola ağulu aşı

Bal ile yağ eder bir söz”

Bir kalbi kazanmak ile kaybetmek arasında ince bir çizgi vardır. O da üsluptur.

Bu konuda daha söylenecek çok sözler var; iletişim ve üslup üzerine ciltlerle kitap yazılabilir.

Ülkemizde iletişime ve üsluba daha çok önem verilmelidir. Eğer bu eğitim verilmezse problem yaşayabiliriz.

Onun için özellikle statüsü olan insanlara hizmet konumunda bulunan kişilerin daire ve kurum ayrımı gözetmeksizin üslup ve iletişim kursu verilmelidir.