Bugün, 20 Nisan 2024 Cumartesi

İMTİYAZ SAHİBİ 

GÜFER AKTAŞ HEKİM

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Dilek TİRYAKİ

 

Sayfa Editörü 

Murat HEKİM

 Levent AKTAŞ

Yazar

Kadem AKTAŞ

 

Muhabirler 

Sümeyye ŞAHİN 

Müberna AVCI

 Furkan TOMAKİN